Undervisningen

På Pandoras Teaterskole er alle vores undervisere professionelle scenekunstnere, og vi underviser i teaterteknik målrettet de forskellige aldersgrupper.

For alle hold gælder det, at vi træner:

 • Kreativitet: Evnen til at få idéer, tro på egne idéer og sige ja til andres idéer
 • Sammenhold: At være i fokus og give fokus til andre, at bidrage til tryghed og fællesskab
 • Sociale kompetencer: At samarbejde og inkludere alle i gruppen, optræne indsigt i eget og andres følelsesliv og kunne tolke, udtrykke og respondere på det både verbalt og kropsligt
 • Kunst: At iagttage og tale om teater, kunst og kreativitet. Herunder at tale respektfuldt om andres præstation, og om andre kunstneriske oplevelser man har haft.

Teaterteknik på Teater 3-4 og 5-6 år:

 • At spille en rolle (være en anden end sig selv)
 • At spille en følelse (vred, glad, overrasket, osv.)
 • At skabe en historie (med begyndelse og slutning)
 • At være i fokus og give opmærksomhed til andre (have tur og vente på tur)
 • At bruge basale teater-udtryk (kostume, scenografi, rekvisit, osv.)

Teaterteknik på Teater 6-9 år:

 • At spille en rolle (være en anden end sig selv)
 • At spille en følelse (vred, glad, overrasket, osv.)
 • At skabe en scene (med begyndelse, midte og slutning)
 • At finde dramaet i scenen / situationen (så det er teater og ikke leg)
 • At skabe en scenisk historie (med karakterer, tema, sted, handling med start – udfordring – slutning)
 • At improvisere / finde på (indenfor en klar ramme)
 • At være i fokus og give opmærksomhed til andre (have tur og vente på tur)
 • At gentage (øve det samme igen og igen)
 • At bruge basale teater-udtryk (klar scene, værsgo, tak, rekvisit, kostume, osv.)

Teaterteknik på Teater 10-13 år:

 • At bygge en karakter op via indre og / eller ydre kendetegn
 • At arbejde med kontraster og forskellige grader i f.eks. følelser, fysisk udtryk, tempo osv.
 • At spille nuancerede følelser (f.eks. konflikt mellem stemning og situation)
 • At arbejde med dramaturgiske begreber (anslag, konflikt, vendepunkt, klimaks)
 • At skabe en forestilling med prøveforløb, tekst, rekvisitter, kostumer, generalprøve, osv.
 • At improvisere ud fra specielle fokuspunkter (karakterens behov og vilje)
 • At bruge teater-udtryk (kongeside, dameside, osv.)

Teaterteknik på Teater 13-16 år:

 • At skabe nuancerede karakterer ud fra indre og ydre karakterarbejde
 • At arbejde med forskellige genrer og stilarter
 • At arbejde med og uden tekst, at tolke og analysere tekster
 • At skabe egne tekster
 • At spille udendørs og / eller site specifik
 • At analysere scener og situationer
 • At skabe basale iscenesættelser (sted, fysiske handlinger, sceniske elementer, osv.)
 • At bruge udvidede teater-udtryk 

Ubuntu

At gå til teater er en hold-aktivitet, og derfor er det vigtigt, at man kommer til undervisningen eller melder afbud.

Læs vores UBUNTU-regler og bliv klogere på, hvad vi og dine kammerater forventer af dig, når du går på holdet.